Büyük Veri Yalnızca Büyük İşletmeler İçin midir?

Büyük Veri Yalnızca Büyük İşletmeler İçin midir?

Hemen hemen her gün bir başka kavram ve yeniliğin hayatımıza dahil olduğu günümüzde, yeni teknoloji ve kavramların bir moda misali sürekli olarak değiştiğini veya farklılaştığını görmekteyiz. Bu durum gündemde olmak veya gündemde kalmak isteyen pek çok teknoloji yazarı yahut konuşmacının ilgisini Büyük Veri’ye (Big Data) yöneltmekte ve Büyük Veri kavramını dillerine pelesenk etmelerine neden olmaktadır.

Birçok gazetede, dergide, videoda, web sayfasında, sosyal ağlarda; “Büyük Veri, muazzam bir veri kaynağıdır.”, “Büyük Veri devasa bir güçtür.”, “Büyük Veri, yeni ve farklı bir dünyanın kapılarını ardına kadar açıyor.” gibi cümleleri görürüz. Bu tip mottoların içerdikleri kelimelere dikkat edelim: “büyük, devasa, muazzam, güç, yeni, farklı” gibi. Fark edeceğiniz üzere bu kelimeler, Büyük Veri veya Büyük Veri ile ilişkili şeylerin büyüklüğünü ifade etmekte ve ciddi bir algı oluşturmaktadırlar. Bu şekillerde ifade edilen cümleleri okuyan yahut işiten pek çok insan, daha ilk başta Büyük Veri’den ürkmeye ve Büyük Veri’nin yalnızca büyük organizasyonlar için olduğunu düşünmeye başlamaktadır. Ancak, ne yazık ki bu tip bir davranış ve düşünce oldukça hatalıdır. Çünkü işletmenizin boyutu ne olursa olsun, veri büyüklüğünüz ne kadar olursa olsun; önsezilere, duygulara ve bireysel tecrübelere dayanarak karar almaktansa, yorumlanmış ve anlamlandırılmış verilerin verdiği sonuçlara dayanarak herhangi bir karara varmak, her zaman daha etkili ve verimli bir yöntemdir.

Büyük Veri’nin ne kadar büyük ve yoğun olduğu su götürmez bir gerçek. Ne şekilde ve nasıl ifade edersek edelim, Büyük Veri derken gerçekten çok büyük hacimlerdeki, çok çeşitli şekillerdeki katrilyonlarca veriden bahsediyoruz. Üstelik bu veriler baş döndüren bir hızla sürekli olarak akmakta ve her geçen saniye çoğalmaktadır. Böylesi bir büyüklük, geliştirilen yazılımlar ve bu yazılımlara ek olarak geliştirilen analitik araçların desteğiyle, daha önce hayal bile edilemeyen yeni fırsatlar ve stratejiler ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Ortaya çıkan bu yeni fırsat ve stratejiler, işletmelerin çok kritik alanlarda kullandığı “Karar Destek Uygulamaları”‘nı bir üst boyuta taşıyarak işletmelere ciddi tasarruflar ve yeni olanaklar sağlamaktadır. Aynı zamanda Büyük Veri, birçok eski iş modelini dönüştürerek küresel değişime öncülük etmekte ve işletmelere; her geçen gün daha fazla küreselleşen rekabet ortamında yepyeni ve güçlü imkanlar kazanmaktadır. Bu durum, Büyük Veri ile henüz tanışmamış birçok işletmenin iştahını kabartmakta ve Büyük Veri ve Büyük Veri Analitiği üzerine çalışmalar yapmasını bir zorunluluk olarak görmelerine neden olmaktadır. Ancak Büyük Veri, uygulama ve entegrasyon çalışmaları göz ardı edilmemesi gereken pek çok şeyi de beraberinde getirmektedir.

Veri, hangi tür ve büyüklükte olursa olsun; işletmelerde rekabet avantajı sağlamak ve bu avantajı sürdürülebilir hale getirmek için en önemli kaynaktır. Gereken zamanda doğru şekilde kullanımı birçok şeyi baştan aşağıya değiştirebilmektedir. İşletmelerin herhangi bir Büyük Veri projesine girişmeden önce, veri kullanımı ve yönetimini çok iyi anlamaları gereklidir. İşletmeler, Büyük Veri’yi kullanmadan önce organizasyonlarında bulunan mevcut verilerini analiz sürecinden geçirmeli ve Büyük Veri için gereken entegrasyon adımlarını net olarak belirlemelidirler.

Henüz birçok işletme hali hazırda bulunan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP, Enterprise Resource Planning), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM, Customer Relationship Management) gibi uygulamalardan (yazılımlardan) gelen veriler üzerinde bile, klasik anlamda bir İş Zekası (BI, Business Intelligence) raporlaması dahi yapmamakta veya yapamamaktadırlar. Oysa, Kurumsal Kaynak Planlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi gibi veriye dayalı olarak işleyen (çalışan) yazılımlar, aynı zamanda karar vericilere (yöneticilere); olası herhangi bir sorunu görmek, mevcut sorunları çözmek ve herhangi bir konuda karar vermek için bilgi, belge, rapor ve istatistik sunarak, yardımcı olmak için tasarlanmış interaktif yazılım sistemleridir.

İşletmelerin, mevcut yazılımları üzerindeki pek çok veri işleme, anlamlandırma ve raporlama adımını ve bir üst katman olan İş Zekası katmanını da atlayarak, bir anda daha ileri seviyedeki analitik uygulamaların imkanlarından yararlanmaya çalışması ne kadar doğrudur? Tabi ki bir işletme herhangi bir İş Zekası veya daha farklı bir Karar Destek Sistemi yazılım katmanına ihtiyaç duymadan çok daha ileri analitik katmanlar oluşturarak farklı verileri analiz ederek pek çok sonuca ulaşabilir. Ancak bu durum, üzerinde yüzlerce olgunlaşmış meyvesi bulunan ve toplanmayı bekleyen bir ağacımız varken; hemen onun yanı başına, üzerinde hiç meyvesi olmayan taze bir fidan dikmeye benzemektedir. Öncelikli olarak hali hazırda bulunan olgunlaşmış meyveleri toplamalı ve ham meyvelerin de olgunlaşmasını beklemeliyiz.

Sayısal ortamdaki mevcut bilgi (veri) akışlarının eş zamanlı, daha etkin ve dinamik şekilde işlenerek analiz edilmesine izin veren yöntemlerin kullanımı, stratejik kararlar almada daha hızlı ve avantajlı olacaktır. Mevcut veri cevherini işlemek ve raporlamak; yeni ve karmaşık veriler ile uğraşmaktan hem daha kolay, hem daha ucuzdur. Mevcut verilerin düzenlenmesi, yorumlanması, anlamlandırılmasının ardından, mevcut veriler ile dış kaynaklardan gelen müşteri araştırma verileri, davranış araştırma verileri, sosyal ağ verileri, nesne ve cihazlara (IoT, Internet of Things) ait veriler gibi düzenli-düzensiz, yeni ve çok çeşitli verileri, doğru bir entegrasyon sürecinden geçirerek kullanmak daha uygulanabilir ve gerçekleşebilir bir yöntemdir. Büyük Veri projelerinde önemli olan, işletmenizin organizasyon yapısı ve veri büyüklüğü ne olursa olsun; en uygun zamanda, doğru stratejiler ile analiz ve entegrasyon süreçlerini netleştirerek sağlam adımlar atmak ve Büyük Veri’nin bir tılsım olmadığı gerçeğini görmekten geçmektedir.

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ

YORUM BIRAKIN

Yorum yapabilmek için zorunlu alanları doldurmanız gerekmektedir.
Belirteceğiniz e-posta adresi yayınlanmayacaktır.