Demokrasi ve Meritokrasi

Demokrasi ve Meritokrasi

Demokrasi, kökeninden başlayarak, yüklenen anlamlar, geçirdiği evreler, teori ve pratik açısından ele alınışında ve toplumların uygulamalarında görülen farklılıklar, olumlu ve olumsuz yönleriyle filozofların, siyasetçilerin, toplumbilimcilerin binlerce yıldır tartıştıkları bir konudur. İlk çağlardan yirminci yüzyıla kadar, çetin hesaplaşmalar ve savaşlarla bugünkü duruma gelen demokrasinin, yıkmaya yönelen tehdidin türüne göre, kendini koruma hakkına sahip olmasının demokratik olup olmayacağı ise oldukça tartışmalı bir konudur.

İnternetin Tatil Kavramına Katkıları

İnternetin Tatil Kavramına Katkıları

Dokunduğu her şeyi büyük bir hızla dönüştüren, bilgi çağının en büyük armağanı olan internet ve mobilite, tatil kavramına alışılagelmiş anlamı dışında farklı bir boyut ve anlam kazandırmaktadır. İnternet, tatil planı yaparken, tatil esnasında ve sonrasında en fazla kullanılan mecradır. Tatilin tatlı bir hayal olduğunu düşünürsek; internet, harita servisleri, resimler, videolar, daha önce tatil yapmış insanların yorumları ve bunlardan daha da fazlası ile bu hayali en fazla gerçeğe dönüştürebilen araç konumundadır.

Futbol ve Büyük Veri

Futbol ve Büyük Veri

Spor, ilk çağlardan bugüne kadar birçok toplumda oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Bireyin başkalarına karşı kendisini sınama ve rekabetçi bir performans ile kendisini ölçme imkânı yaratması nedeniyle insanlar arasındaki en eski ve en doğal etkileşim formu durumundadır. Günümüzde ise büyük bir olgu haline gelmiştir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişimi sürekli bir şekilde devam etmektedir.

Installing phpspec on OS X

Installing phpspec on OS X

Installing phpspec on OS X

phpspec is php toolset to drive emergent design by specification. For details please visit http://phpspec.net

cd ~/

If is there “wget” command in your system. (You can install via Brew (HomeBrew)).

wget -nc https://github.com/phpspec/phpspec/releases/download/3.2.2/phpspec.phar

or download via cURL

curl -OL https://github.com/phpspec/phpspec/releases/download/3.2.2/phpspec.phar

and then

sudo mv phpspec.phar /usr/local/bin/phpspec
sudo chmod +x /usr/local/bin/phpspec

Installing PHP Mess Detector (phpmd) on OS X

Installing PHP Mess Detector (phpmd) on OS X

Installing PHP Mess Detector (phpmd) on OS X

cd ~/

If is there “wget” command in your system. (You can install via Brew (HomeBrew)).

wget -nc http://static.phpmd.org/php/latest/phpmd.phar

or download via cURL

curl -OL http://static.phpmd.org/php/latest/phpmd.phar

and then

sudo mv phpmd.phar /usr/local/bin/phpmd
sudo chmod +x /usr/local/bin/phpmd

https://phpmd.org